Bestuurssamenstelling van de Stichting Trolleymaterieel Arnhem:

Herman Wilmer – voorzitter

Bert Companjen – secretaris

Arjan Vos – penningmeeester

Jaap Buurman – bestuurslid techniek, uitvoering

Dennis de Lang – bestuurslid techniek, administratie

Paul van Onzen – bestuurslid vervoerhistorie

Peter ’t Hart – bestuurslid documentatie

Het correspondentieadres is:

Heijenoordseweg 54,

6813 GB  Arnhem

telefoon: 06 1953 0825

e-mail: bert.companjen@gmail.com