JA, IK WIL MEER INFORMATIE OVER VRIJWILLIGERSTAKEN

Beschikbare tijd uur per

Ik ben geïnteresseerd om als vrijwilliger bij de Stichting Trolleymaterieel Arnhem betrokken te worden. Neem s.v.p. contact met mij op.

Ik heb nog geen / al wel een specifieke taak voor ogen, nl

Uw gegevens worden opgenomen in de administratie van de STA om uw donateurschap te administreren. De STA zal uw gegevens niet verstrekken aan derden voor andere doeleinden.

© 2020 Stichting Trolleymaterieel Arnhem

Website ontworpen door Stojanowicz